Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op de website en portalomgeving (hierna te noemen: website) van Haerzathe Investments B.V. (hierna te noemen: Haerzathe).

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in Haerzathe en de door haar aangeboden diensten en faciliteiten. Haerzathe respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van gegevens.

 

Cookies

Cookies zijn bestandsgegevens om u te kunnen identificeren en (kortstondig) informatie te kunnen bewaren omtrent uw website-bezoek. Cookies zijn hoofdzakelijk onder te verdelen in twee soorten:

Session Cookies – Functionele, tijdelijke cookies, zonder persoonlijke informatie, die helpen om de website correct te kunnen laten werken. Hierbij kunt u denken aan een cookie om bij te houden of u zich hebt ingelogd in een beveiligde omgeving. Wanneer u uw browser afsluit vervallen Session Cookies. Session Cookies vallen niet onder de Cookie-wetgeving. 
Tracking Cookies – Meer permanente Cookies om bezoekersgedrag in kaart te kunnen brengen. Op deze wijze kan bijvoorbeeld worden bijgehouden welke pagina’s u heeft bezocht en of u vaker een bezoek hebt gebracht aan de website. Tracking Cookies vallen doorgaans onder de Cookie wetgeving omdat ze informatie opslaan om u te kunnen identificeren aan de hand van uw IP-Adres.

Heeft Haerzathe mijn toestemming nodig om Cookies te gebruiken?

Session Cookies vallen niet onder de Cookie wetgeving. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Tracking Cookies daarentegen dienen te worden gemeld wanneer ze persoonlijke informatie van de bezoeker bijhouden. Haerzathe houdt gegevens bij om het bezoekersgedrag te kunnen analyseren, maar respecteert tevens uw privacy. Derhalve wordt bezoekersgedrag bijgehouden, maar hierbij worden gegevens die mogelijk terug kunnen leiden naar een individuele bezoeker geanonimiseerd. Uw IP –Adres wordt alvorens opslag zodanig bewerkt dat hieruit geen individuele informatie meer valt te herleiden. Daarmee wil Haerzathe de privacy van haar website bezoekers zoveel mogelijk waarborgen.

 

Web formulieren

Bij gebruik van e-mail of web formulieren wordt door u verstrekte informatie aan ons toegezonden. Het is mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden enkel opgeslagen op eigen beveiligde servers van Haerzathe of servers enkel ten dienst van Haerzathe. Deze gegevens worden enkel toegepast voor onze eigen dienstverlening en worden niet gedeeld met derden. Op uw verzoek zullen al wij uw gegevens verwijderen, mits de wettelijke bewaarverplichting van onderliggende stukken, van toepassing op een door u afgenomen dienst of product, hierdoor niet in het gedrang komt.

 

Besloten omgeving (Portal)

Om in de beveiligde omgeving (Portal) te geraken dient u in te loggen. Op basis van uw logingegevens wordt u geïdentificeerd. Binnen deze omgeving wordt gebruik gemaakt van een Session Cookie om aan de hand van uw opvraging van gegevens, vast te stellen welke actieve bezoeker de aanvraag heeft gedaan. De Session Cookie vervalt op het moment dat u de website verlaat. Daarnaast wordt op dezelfde wijze als bij de openbare website gebruik gemaakt van Tracking Cookies om geanonimiseerd bezoekersgedrag vast te leggen.

 

Gebruik van gegevens

Haerzathe gebruikt gegevens enkel om onze dienstverlening goed af te kunnen stemmen en waar mogelijk te verbeteren. Op deze manier kan Haerzathe u zo optimaal mogelijk van dienst zijn.

Uw gegevens worden afdoende beschermd opgeslagen en zullen nooit worden overgedragen aan derden, ongeacht welk doel.